MENU
DISCOGRAPHY PROJECTS PHOTOS PARTNERS DISQUS

BELLATRIX-MUSIC - Bellatrix-Music

bellatrix-music
Przejdź do treści
SSR
YSS
bellatrix
SHARE

Zapraszam do działu DISCOGRAPHY. W tym zbiorze zaprezentowana jest antologia płytowa. Zainteresowani moją twórczością mogą tutaj nabyć i pobrać albumy.
BELLATRIX-MUSIC to kilka projektów muzycznych oraz studio przygotowujące te produkty do wydania. Yellow Station Studio to także projektowanie stron internetowych.
Invite you to visit DISCOGRAPHY. In this a set is presented anthology of music publishing. Those interested in my work here can be purchased and downloaded albums.
BELLATRIX-MUSIC is a few music projects and studio preparing these products for release. Yellow Station Studio is the web design.
BELLATRIX-MUSIC współpracuje z rozgłośniami radiowymi, wydawnictwami muzycznymi oraz ze swoimi fanami z całego świata. Jeśli chcesz nawiązać współpracę, skontaktuj się ze mną.
Zapraszam do wyrażania swoich opinii oraz dzielenia się swoimi sugestiami. Pozwoli to wyciągać wnioski w dalszym rozwoju projektu BELLATRIX-MUSIC. Czekam na Państwa opinie.
I invite you to express their opinions and share their suggestions. This will allow draw conclusions in the further project development BELLATRIX-MUSIC. I am waiting for your opinions.
BELLATRIX-MUSIC works with radio stations, record companies and with their fans around the world. If you want to cooperate, please contact me.

Jakość nagrania choć jest niezmiernie ważna nie jest ostatecznym etapem publikacji nagrania.

"Muzyka bezpośrednio dotyka serca, niezależnie jak mały czy oporny umysł ma słuchacz."

Patrick Rothfuss

Wróć do spisu treści